I dette indlæg fortsættes vores serie omkring eksamen i almen didaktik og undervisningsdifferentiering, hvor du kan få inspiration og læring i forbindelse med skrivning af din eksamensopgave. Husk at læse serien fra begyndelsen: Undervisningsdifferentiering og eksamen i almen didaktik.

Howard Gardner

Læringsstiletænkningen ligger i tråd med den amerikanske læringsteoretiker Howard Gardner (http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Howard_Gardner). Howard Gardner formulerede ideen om de syv intelligenser (MI multiple intelligences), som så er afgørende for hvordan vi er som mennesker, og hvordan vi vil lære bedst. De syv intelligenser har virket som inspiration for Dunn og Dunn model. Howard Gardner er banebrydende på den måde at han åbnede døren for en tænkemåde, det muliggjorde det at se alting, ikke længere i sort/hvid, men i 1000 nuancer af grå. Ligesom CL-tænkningen i høj grad er baseret på Howard Gardners tænkning: (”Kagan har også beskæftiget sig med Howard Gardners teori om De mange intelligenser, og selv han er talsmand fpr en berettiget skepsis i forhold til teoriens videnskabelige grundlag, så ser han den som et nyttigt bidrag i lærerens bestræbelser på at tilrettelægge varierede og differentierede læreprocesser.” (Cooperative learning, Spencer Kagan, side 77). ̈Relationsmodellen Til planlægning af undervisning har man som lærer visse redskaber. Redskaberne i form af modellerer til at sikre refleksion over undervisningen, så man som underviser, overvejer om hvad man gør, errigtigt, hvad var godt, hvad var skidt. Relationsmodellen (se bilag 2) udviklet af Hiim og Hippes (Hilde og Else) har jeg selv brugt til planlægning af undervisningsforløb i forbindelse med min praktikperiode, således:

MODEL

Skemaet er udviklet med baggrund i relationsmodellen (bilag 2), og er ment til at inddrage de forskellige elementer i modellen. Det væsentligste er at der løbende bliver reflekteret over hvad man gør. Især når vi snakker undervisningendifferencering, som er en proces/kontekstuel måde at tilrettelægge undervisning, er det af yderst vigtigt at stoppe op og evaluere løbende. Næste gang jeg står overfor at skulle planlægge et undervisningsforløb, ville det være oplagt at ind-tænke mere undervisningsdifferentiering. Der var en del eksisterende, men det blev også til alt for meget foredrag og tavleundervisning. Man kan erkende at man er præget af sin egen skolegang, og har tendens til at anvende de metoder man umiddelbart finder ”sikre”. Men så kommende lærer, er der alt grund i verden til at vende op og ned på det, og forsøge at ude det allerbedste man overhovedet er i stand til.Det er det mindste man kan gøre.

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Mere information

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Disse er fra Google Analytics, og lagrer blot information om, hvem (dig) der besøger hjemmesiden.

Luk