Her følger en eksamensopgave i almen didaktik. Forfatteren har ønsket at være anonym, men redaktionen her på oprindelse.dk kender vedkommende (der er uddannet lærer og tidligere chef) og blåstempler således opgaven til at være særdeles inspirerende. Titlen er undervisningsdifferentiering. Rigtig god læselyst.

Undervisningsdifferentiering blev implementeret i den danske folkeskole, den dag i 1993. Det var således i 1993 at begrebet havde sin oprindelse, da man ved de højere instanser besluttede sig for en enhedsskole i Danmark. Enhedsskolen gjorde op med niveaudeling af elever, alle elever skulle nu inkluderes og have maksimalt udbytte af undervisningen.

Den hidtidige undervisning begrænsede sig oftest til traditionel tavleundervisning, der mere eller mindre kun talte til midtergruppen af elever. Både de fagligt stærke elever, og de fagligt ”svagere”elever faldt udenfor den model, hvilket ikke var optimalt. Alle elever skulle nu have muligheden for at opnå deres fulde potentiale, og for at muliggøre det var undervisningsdifferentiering den nye medicin. Undervisningsdifferentiering har imidlertid vist sig at være en mere kompleks størrelse, i hvert fald hvis man snakker om opfattelsen af dette, og ikke mindst brugen af dette i praksis. Efter selv at lave været i ”felten”, og hermed oplevet undervisningsdifferentiering (eller mangel på samme), kan man spørge sig selv om det bliver brugt tilstrækkeligt, og om det bliver brugt korrekt. Er de lærere vi uddanner på seminarerne rustede til at differentiere, bliver der differenceret nok, er det overhovedet nødvendigt med den differencering?

Undervisningsdifferentieringer et af de væsentligste begreber i folkeskoleuniverset, derfor er der relevant af stille disse spørgsmål. Med høje klassekvotienter, og et presset årsprogram, er det en udfordring for underviserne i folkeskolen at ude den rette og tilstrækkelige omsorg til eleverne i form af undervisningsdifferentiering. Det udmunder i at undervisningsdifferentieringsbegrebet bliver reduceret til vekslende materiale til eleverne, hvilket naturligvis ikke kan være acceptabelt. Det er derfor essentielt for mig som fremtidig lærer, at kende grundlaget for undervisningsdifferentiering, samt at være bekendt med mulighederne for at udføre det i praksis.

 

Problemformulering

Hvad er undervisningsdifferentiering? Bliver undervisningsdifferentiering brugt korrekt i folkeskolen til at tilgodese elevernes forskellige behov og forudsætninger?
Læs mere om undervisningsdifferentiering i historisk perspektiv i det næste indlæg.

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Mere information

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Disse er fra Google Analytics, og lagrer blot information om, hvem (dig) der besøger hjemmesiden.

Luk