Velkommen til siden oprindelse.dk. Eftersom oprindelse kan være i forbindelse med mange forskellige ting, omhandler hjemmesiden en række forskellige emner. Lad dig inspirere af vores mangfoldige emner og muligheder her på oprindelse.dk. Brug dit åbne sind til at få ny læring i vores bibliotek af forskellige historier og artikler.

Meningen med siden er at give inspiration til læseren. Dette inden for en lang række forskellige emner. Endvidere vil det ikke kun være emner, som omhandler oprindelse af noget.

Dog vil oprindelse have en væsentlig betydning her på siden. Det skyldes, at der kan forekomme oprindelse inden for mange områder.

Emnerne kan eksempelvis skalere fra en enkelt persons oprindelse til universets oprindelse. Dog kommer dette til at være i læserens hænder.

Det skyldes simpelthen, at læseren kommer til at have meget at sige i forbindelse med hjemmesidens indhold, da der vil være mulighed for at foreslå artikler og selv indsende artikler til hjemmesiden. Hvis du ønsker at indsende en artikel kan du med fordel anvende kontaktinformationerne, som er at finde på siden.

Metafysikken eksisterer

Metafysikken eksisterer og den ”rører” ved os kontant. Det kan være svært at komme i kontakt med det metafysiske. Det skyldes muligvis uhåndgribeligheden af det metafysiske stadie, men det eksisterer trods alt.

For at nå til det metafysiske stadie, er det vigtigt at give slip på alle rationaliseringer om, at det ikke eksisterer. Selvom det ikke kan ses, røres eller sanses på anden vis, kan det stadigvæk eksistere. Et godt eksempel på dette er tanker og følelser. Her kan følgende spørgsmål stilles: Hvad er tanker og følelser i forhold til det metafysiske? Svaret er sjælen.

Hvis sjælen er metafysikkens svar på tanker og følelser, hvad påvirker så sjælen og således tankerne og følelser godt eller dårligt? Svaret er gud. Gud er kærligheden og godheden, men også retfærdigheden. En god tanke og / eller følelse, sker gennem en god påvirkning på sjælen fra gud, der berører eller kaster sit lys ned over dig. Kærlighed og godhed, er gud, som giver dig positiv opmærksomhed. I forhold til dårlige tanker, der skabes af synd, eksisterer ondskaben eller djævelen også i det metafysiske. Djævelen ønsker ikke, at du kender til gud, således du ikke opnår frelse.

Vi kan alle sammen mærke metafysikken, men vi er måske ude af stand til at forklare, hvad det er. Vores metafysiske kontakt er svækket fordi djævelen ønsker det.

Noget mange af os gør, når vi er ude på det allerdybeste vand, og har det rigtig dårligt, er at bede en bøn, eller på anden vis prøve at komme i kontakt med lyset, det gode, gud. Når vi gør dette, får vi det bedre, da gud giver os den opmærksomhed vi behøver, og sender samtidig et signal om, at han eksisterer. Dog når vi aldrig til den erkendelse om, at det rent faktisk var det metafysiske, som havde en betydning for at vi fik det bedre. Djævelen ønsker nemlig ikke, at vi bliver frelst, og ligger således på lur igen.

Det leder frem til spørgsmålet: Hvordan bliver man frelst? Svaret er yderst simpelt; tro på gud. Så snart man begynder at tro og omfavner godheden, opnås frelsen. Det kan dog være svært at komme til frelsen her i det fysiske liv, da djævelen har opsat en række forskellige fælder, som skal bremse din oprigtige tro på gud. Disse distraktioner kan være i form af, at man som person, kun ser det æstetiske, altså det verdslige eller det materielle.

I den kristne tro bliver man forlovet og gift og i den forbindelse skal man have en forlovelsesring. Det skal man så vidt også i andre trosretninger. Så på den måde kan forlovelsen anses som en universel begivenhed. For at få lavet en forlovelsesring, kræver det flere elementer. Nogle får lavet vielsesringene i guld og diamanter, men der er mange muligheder. I Danmark bruger man efterhånden kun én forlovelsesring. Der er ikke så mange, som vælger to ringe i den forbindelse. I vielsen er der gerne to ringe. Nu kom vi lidt ud på et sidespor. Med det sagt, så vil jeg give teten videre i det følgende.

Er du interesseret i at læse en kristen blog? Så vil jeg sende dig videre til Shepherd Scrolls, som er en kristen blog, der handler om livet i tro, håb og kærlighed (bloggen er desværre nedlagt).

Oprindelse af modeverdenen

Her følger et eksempel på, hvad et emne kunne være. I dette tilfælde ses der på modeverdenen.

Den moderne mode opstod forholdsvis omkring slutningen af 1850’erne i Paris. Dette med åbningen af verdens første såkaldte haute couture-modehus.

I det nuværende samfund, har moden fået en stor betydning. Hvad enten dette er godt eller dårligt, kan i høj grad diskuteres.

Der har i århundreder været et lighedstegn mellem tøj og penge, og ligeledes mellem penge og social status.

Tøj bruges også i det nuværende samfund, til at kommunikere en vis form for identitet. Det kan eksempelvis være i form af, at tøjet er udformet med et form for tydeligt statement eller citat.

Som afslutning på dette eksempel, kan man som menneske filosofere over følgende; hvorvidt tøj og mode er det samme, og hvorvidt moden går en god retning. Hvad medfører moden i det hele taget? Bør mode italesættes mere i det nuværende samfund?

Lovgivning – bolighandel

Oprindelsen af lovgivningen vedrørende bolighandel kan være besværligt at redegøre for, da der sikkert har eksisteret regler og love på området, der ikke er blevet skrevet ned til at begynde med. Privat ejendomsret er jo rent dokumentationsmæssigt ikke en oldgammel ting.

Med det sagt, så kan en boligadvokat hjælpe dig med at have styr på lovgivningen omkring køb af boliger og ejendomme. Kontakt en boligadvokat, hvis du mangler hjælp til at købe en bolig.

Forslag og dermed mulig oprindelse af en artikel på siden

Som sagt, er det muligt at præge lekturen her på siden. Dette gøres blot ved at tage kontakt til administratoren, hvorefter en dialog påbegyndes. I denne dialog, kan der foreslås eller indsendes litteratur til administratoren.

Hvis idéen eller litteraturen vurderes til at være godkendt, vil den blive lagt op på siden. I forbindelse med eventuelle spam-mails eller lignende, vil der naturligvis blive taget rette indstævning mod dette.

Hvis du ønsker at læse nærmere omkring oprindelse.dk, har vi også en om-side.

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Mere information

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Disse er fra Google Analytics, og lagrer blot information om, hvem (dig) der besøger hjemmesiden.

Luk