Denne artikel er et uddrag fra en opgave, der blev skrevet i 2015 på studiet international handel og markedsføring i faget digital markedsføring. Vi har valgt at skrive om firmaet Sunweb Rejser ApS, som tilhører en stor international koncern under navnet Sundio Scandinavia Aps. Med hovedsæde i Rotterdam agerer Sunweb Rejser i dag under filialer i Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Tyskland, Storbritannien, Polen og Danmark. Sunweb har således haft sin oprindelse på det danske marked siden august 2010, og beskæftiger sig med rejser inden for kategorier som solrejser, vinterrejser, grupperejser og kør-selv rejser til populære rejsemål overvejende i Europa til yderst konkurrencedygtige priser. Artiklen tager udgangspunkt i materialer, der er tilgængelige på nettet.

I dette afsnit foretages den eksterne analyse for Sunweb úd fra en PEST. I en større opgave, anbefales det også at inddrage andre analyseværktøjer til en mere fuldkommen ekstern analyse. Herunder foretages en PEST-analyse for Danmark ud fra Sunweb med et relativt fokus på digital markedsføring.

Politisk aspekt

Sunweb er i dag kun aktiv på Facebook af de sociale medier. Hvis de i fremtiden vil være mere aktive på de sociale medier, end de er i dag og måske endda vælger at benytte flere medier, f.eks. Snapchat, skal de overholde de love og regler der eksisterer iht. Privatpersoner på billeder. De skal have sammentykke fra personer, som Sunweb påtænker at poste billeder af på de sociale medier. Dette er især væsentlig på Instagram og Snapchat, som begge er sociale medier, der primært benytter billeder. [1]

Socialkulturel aspekt

Der er ca. 5.6 mio. mennesker i Danmark. Af disse, er 49,6% mænd og 50,4% kvinder. [2] Herunder ses aldersfordelingen, som er jævnt fordelt i de relevante aldersgrupper. [3]

Danskerne er glade for Facebook. Det skal Sunweb være opmærksom på, hvis der skulle ske et trendskifte. [4]

Sunweb benytter en række forskellige sociale medier, men på flere af de sociale medier fremstår de inaktive. Dette omfatter blandt andet Twitter og Instagram. På Facebook har de mange følgere, men Sunweb kunne også her med fordel være mere synlige. Deres inaktivitet på flere af de sociale medier, hjælper dem ikke til at forbedre deres key-activities som er at sælge billige rejser. Sunweb vil også skabe bedre relationer til deres kunder, som formentligt vil benytte dem senere, hvis de er mere synlige på de sociale medie platforme, som de i forvejen bruger, men desværre ikke i tilstrækkelig grad.

Økonomisk aspekt

Danmark er et af verdens rigeste lande, og er kommet godt igennem krisen med et bruttonationalprodukt på en værdi af 331 USD Billion i 2013. Der er en god købekraft blandt de danske forbrugere. [5]

Tiltagene på de sociale medier bør øge Sunwebs evne til at skabe en højere omsætning. Ud over arbejdsløn, er det stort set gratis at benytte sociale medier. Dermed giver det heller ikke betydeligt forhøjede omkostninger.

Teknologisk aspekt

Danmark er et højteknologisk land, som i dag lever på dets viden. Dermed betragtes Danmark som et videnssamfund. [6] Stort set alle danskere har mulighed for at komme på internettet. Ca. 86% i 2012 havde adgang fra hjemmet. Dette er højst sandsynligt eksklusiv smartphone-brugere. [7]

I takt med den teknologiske udvikling, er det vigtigt at Sunweb bliver gode til at tilpasse hele virksomheden til den digitale scene. Sunweb fungere næsten udelukkende som en hjemmeside, hvor man kan bestille sine rejser fra. Og derfor bliver det vigtigere og vigtigere, at ansatte i organisationen kan håndtere teknologien, og bidrage til at bibeholde en hjemmeside der fungere på et højt niveau.

Opsummering af PEST med relativt fokus på digital markedsføring

For at skabe overblik over den ovenstående analyse, sammenfattes denne i en figur herunder. I opsummeringen forefindes de vigtigste aspekter i Sunwebs omverden, som skal have ekstra opmærksomhed for at få succes på markedet.

På baggrund af denne mindre PEST anses markedet for at være attraktivt med stort potentiale, men med visse og interessante udfordringer i forhold til digital markedsføring. Mange ældre kan anses som en større udfordring i forhold til digital markedsføring.

Se også dette PESTEL-analyse eksempel.

Referencer

  • [1] http://jdmarketing.dk/sadan-bruger-du-instagram-kommercielt.html
  • [2] http://countrymeters.info/en/Denmark
  • [3] http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal.aspx
  • [4] http://www.nettendenser.dk/2013/01/25/facebook-statistik-2013-for-danmark-sadan-er-befolkningen-fordelt/
  • [5] http://da.tradingeconomics.com/denmark/indicators
  • [6] http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/videnssamfund
  • [7] http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Hardware/internettet/internettet_(Internettets_udbredelse_og_anvendelse)

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Mere information

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Disse er fra Google Analytics, og lagrer blot information om, hvem (dig) der besøger hjemmesiden.

Luk