Til optimering af salgsorganisationen, tages der igen udgangspunkt i relationsmarkedsføringsteorien. Denne artikel er leveret af Cortzen Digital.

Et udmærket tiltag, som salgsleddet allerede udfører, er at sikre kvalitetsleads for virksomhedens partnere. Hvis et lead ikke vurderes til at have et godt konverteringspotentiale, skal partnerne ikke betale for det specifikke lead. Dette er særdeles fordelagtigt for partnerne. Hvilket må skabe en betydelig mængde kundetilfredshed.

Det første nye tiltag, som er meget vigtigt for at kunne foretage et godt salg, er at sælgerne skal være eksperter i de produkter de sælger, så de lettere kan understøtte kunden og besvare eventuelle spørgsmål angående produktet. For at sikre dette i salgsorganisationen, skal marketingmedarbejderne internt sørge for at holde sælgerne opdateret når der kommer nye produkter eller ydelser. Det vil sige, at der skal ydes god intern markedsføring i organisationen, således silotænkning undgås.

Det næste, som skal fokuseres på, er at skabe ’’repeat customers’’, da dette i udgangspunktet er den rigtige retning at gå samlet set for hele strategien. Ved at få kunderne højere op ad stigen, bliver de mere rentable for virksomheden, da der blandt andet også kan komme WOM på tale i from af ’advocates’.

For først og fremmest at skabe tilbagevendende kunder, er sælgerne nødt til at række ud efter de tidligere kunder når det giver mening. Dette baseret på, hvad de købte og hvor længe siden det er siden købet fandt sted. Hvis der er købt en hjemmeside for 1 måned siden, kan sælgeren kontakte køberen, og spørge hvorvidt denne er tilfreds med købet. Endvidere kan der spørges om hvordan det går med hensyn til antal besøgende på hjemmesiden. Her kunne det måske være interessant at tilkøbe eller bestille et tilbud på SEO priser for at få mere trafik på hjemmesiden.

Der skal også foretages tilfredshedsundersøgelser, således virksomheden kan forbedre sig med udgangspunkt i kunden.

Referenceliste i forhold til optimering af salgsorganisationen

  • Business marketing management B2B – Michael D. Hutt & Thomas W. Speh – 10th | S. 335
  • Relationship Marketing – Exploring Relational Strategies in Marketing-Financial Times Prentice Hall – John Egan – 4th | S. 104

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Mere information

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Disse er fra Google Analytics, og lagrer blot information om, hvem (dig) der besøger hjemmesiden.

Luk