Denne artikel omkring eksempel på forslag til dataindsamling, er lavet i forbindelse med faget organisatorisk læring og IT på kandidatuddannelsen i IT, læring og organisatorisk omstilling hos Aalborg Universitet i København. Artiklen giver et eksempel på et forslag til dataindsamling i forbindelse med at udarbejde en opgave i faget organisatorisk læring og IT. Eksemplet foretages med fokus på at give et forslag til elementer i relation til primær dataindsamling. Anvend gerne dette indlæg til inspiration i forhold til at udarbejde dataindsamling i relation til IT-systemer.

I relation til dataindsamling, foretages der ikke primær dataindsamling i forhold til de primære brugere af produktet. Dog foreslås der i dette afsnit en konstruktivistisk dataindsamling. Denne konstruktivistiske dataindsamling, kan give vital information i forhold til at udarbejde et digitalt habitat for de primære brugere af produktet. Eftersom dataindsamlingen foretages med et konstruktivistisk verdenssyn, er det således de primære brugere af produktets subjektive meninger, der tages udgangspunkt i. Fordelen ved den konstruktivistiske tilgang, er at konteksten har en betydning. Dermed er der visse kontekster, som muligvis kan overføres til brug andre steder i lignende projekter og tiltag. Der skabes derfor viden, som ikke kun gavner en specifik organisation eller et specifikt projekt, men viden, der kan gavne andre organisationer og institutioner.

Interviews skal foretages som en del af en anerkendende kommunikation, således der skabes en åben dialog med mulighed for at udtrykke erfaringer og bekymringer i forbindelse med forandringen. Dermed er det muligt at foretage forandringsledelse, hvor modstanden fra medarbejderne minimeres. (Haslebo, 2006).

Det kunne være interessant at foretage 5 dybdeinterviews med udgangspunkt i 5 af de primære brugere af produktet. Dermed kan der blive afklaret nogle relevante spørgsmål i forbindelse med at strukturere et digitalt læringsmiljø for de primære brugere af produktet. Spørgsmålene udarbejdes med udgangspunkt i tidligere nævnt litteratur som ” Digital habitats: Stewarding technology for communities” for at øge relevansen af spørgsmålene. Spørgsmål som kunne være relevante at stille, samt at gå i dybden med opstilles herunder i en punktopstilling:

Eksempel på forslag til dataindsamling spørgsmål:

Her opstilles relevante spørgsmål i faget organisatorisk læring og IT som forslag til dataindsamling:

  • Alder, køn og uddannelsesbaggrund?
  • Hvilke IT færdigheder haves i forhold til anvendelse af almene programmer som en Browser, Word, Skype etc.?
  • Hvor meget anvendes IT i dagligdagen?
  • Hvilke platforme benyttes i det daglige arbejde til at planlægge og kommunikere?
  • Hvor omstillingsparat er du i forhold til at bruge nye platforme til kommunikation?
  • Hvad synes du om en separat løsning, hvor i som behandlere kan opnå læring om VR-teknologien, som i skal til at benytte?
    • Hvad synes du om en separat platform til netop dette, hvor i også kan kommunikere og udveksle viden og idéer?

Ovenstående spørgsmål skal give en forståelse af, hvor meget der kan ændres i forhold til den nuværende opsætning. Det er meget vigtigt at vide, hvor dygtige de primære brugere af produktet er til IT hver især i forhold til deres alder, køn og uddannelsesbaggrund.

Samtidig er det en stor fordel at finde frem til, hvilken platform, der anvendes i det daglige arbejde. Dette i forhold til, hvorvidt denne kan tilpasses til at blive brugt til en læringsplatform, hvor der kan anvendes billeder og video. En IT-læringsplatform, der endvidere også understøtter vidensdeling og kommunikation.

Hvis det ikke er muligt at implementere dette i det nuværende system, er der også vigtigt at vide, hvor omstillingsparate de primære brugere af produktet er. Dette i forhold til, hvis det bliver nødvendigt at anvende en separat platform som en alternativ løsning. Dette i form af en platformsløsning til brugerfællesskabet, som har alle de rette værktøjer til at kunne kommunikere, dele viden og opnå læring omkring virtual reality teknologi.

Læs også nærmere omkring konstruktivisme på siden omkring videnskabsteori.

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Mere information

Ved at benytte oprindelse.dk, accepterer du lagring af cookies. Disse er fra Google Analytics, og lagrer blot information om, hvem (dig) der besøger hjemmesiden.

Luk